Experts

Mr. Tariq Mubarak Bin Husin

Forest Research Institute Malaysia (FRIM)
Gender
Male

Expertise

 • Marine & Coastal

Educational Background

 • 2003 - 2005
  Bachelor in Forestry, University Putra Malaysia (UPM)

Publication

 • 2015
  TARIQ MUBARAK H. Reviewed Muddy Substrates of Malaysian Coast for Malaysian Society of Soil Science (MSSS) Newsletter. August 2015 Issue 2.
 • 2015
  MOHD RIZUWAN M., MUHAMMAD FARID A.R. TARIQ MUBARAK H. Kepentingan Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer (Lkbk) Dalam Bidang Perhutanan Dan Alam Sekitar. Dewan Kosmik, Dewan Bahasa Dan Pustaka. November 2015.
 • 2015
  HYRUL IZWAN, M.H., SAMSUDIN, M., TARIQ MUBARAK, H. & SALLEH, M., MOHD NASIR, H. Hutan Paya Gambut – Ekosistem Permata Hitam. Dewan Kosmik, Dewan Bahasa Dan Pustaka. November 2015.
 • 2015
  TARIQ MUBARAK,H, AZHARIZAN, M.N. & MOHD RIZUWAN M. Ekosistem Hutan Paya Laut Di Malaysia. Dewan Kosmik, Dewan Bahasa dan Pustaka. April 2015.
 • 2015
  H. AMINAH, M. S. AHMAD FAUZI, H. TARIQ MUBARAK & M. HAMZAH. Effect of Hormone and Cutting Length on the Rooting of Tinospora crispa. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 3, March 2015. 4 pages. ISSN 2250-3153. http://www.ijsrp.org/research-paper-0315.php?rp=P393821
 • 2015
  Buku Laporan Kajian Penilaian Outcome Program Penanaman Pokok Bakau dan Spesies-Spesies Yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara. Terbitan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. ISBN No: 978-967-0250-21-2
 • 2015
  MOHD PARID, M., LIM, H.F., TARIQ MUBARAK, H., HUDA FARHANA, M.M., TAN. L.L. & AZMEER, M. Kepentingan Sosioekonomi Kawasan Bakau Delta Kelantan Kepada Masyarakat Tempatan. ISBN No: 978-967-0622-35-4
 • 2014
  ISMAIL P., AZHARIZAN M.N., TARIQ MUBARAK H., MOHD IZWAN R. Hutan Ladang Jati Alternatif Sumber Industri Perkayuan, Dewan Kosmik, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mei 2014.
 • 2014
  MOHD. RIZUWAN, M., MOHAMAD OMAR, M.K., MOHD HISBANY, M.H., TARIQ MUBARAK, H. Fibre Hybrid in Timber Portable Bridge. Pp. 236-238 in Rahim, S et al. FRIM Proceedings No 5: Proceedings of the Conference on Forestry and Forest Products Research 2013: Forestry R, D & C: Meeting National and Global Needs. 11-12 November 2013, Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur.
 • 2014
  MOHD PARID, M., LIM, H.F., HUDA FARHANA, M.M., MUKRIMAH, A. & TARIQ MUBARAK, H. Assessing the Conservation Value of Mangrove Forest Ecosystem. Pp. 91-95 in Rahim, S et al. FRIM Proceedings No 5: Proceedings of the Conference on Forestry and Forest Products Research 2013: Forestry R, D & C: Meeting National and Global Needs. 11-12 November 2013, Sunway Putra Hotel, Kuala Lumpur.
 • 2014
  Azian, M., Marryanna, L., Tariq Mubarak, H. & Wan Rasidah, K. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  NORALIZA, A., MARZALINA, M., MOHD AFENDI, H. & TARIQ MUBARAK, H., Teknik Pengendalian Dan Penyimpanan Biji Benih Spesies Terpilih Pesisiran Pantai. Pp. 220-223 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  KHAIRUL, A., AZHARIZAN, M.N., TARIQ MUBARAK, H., MOHD RIZUWAN, M. & MOHD TAMIZI, M. ‘Pontoon’: Produk Berpotensi Dari Kayu Bakau (Rhizophora Sp). Pp. 180-182 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  ISMAIL, P., TARIQ MUBARAK, H. & AZIAN, M. Isi Kandungan Dan Struktur Dirian Hutan Paya Laut Di Renj Sungai Kerang, Matang, Perak. Pp. 156-160 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  TARIQ MUBARAK, H., MOHD AFENDI, H., MARZALINA, M. & MOHD. AZHARIZAN, M.N. Kajian awal: ujian percambahan biji benih Lenggadai (Bruguiera parviflora) pada media berbeza. Pp. 190-192 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  LIM, H.F., HUDA FARHANA, M.M., INTAN NURULHANI, B., MOHD PARID, M., TARIQ MUBARAK, H., NORSHAKILA, Y., MOHD. NASIR, H., AHMAD FAUZI, P. Penanaman Bakau & Ru di Semenanjung Malaysia: Masalah Sosio-ekonomi dan Langkah Penyelesaian. Pp. 82-89 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  MARZALINA, M., MOHD AFENDI, H., TARIQ MUBARAK, H., NASHATUL ZAIMAH, I. Kajian Fenologi Terhadap 25 Spesies Persisiran Pantai Negara. Pp. 2-7 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  MOHD. NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H. Adakah Spesies Bakau Minyak Dan Bakau Kurap Mempunyai Keupayaan Untuk Mengeluarkan Tunas Dan Bercabang? Pp. 71-74 in Azian, M. et al. FRIM Proceedings No 2: Prosiding Seminar Kebangsaan Projek-Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Bagi Hutan Pesisiran Pantai Di Malaysia 2011: Halatuju R&D Dan Perlaksanaannya, 7 – 8 Jun 2011, FRIM, Kepong. ISBN No:978-967-0622-17-0
 • 2014
  ISMAIL, H., RAJA BARIZAN, R.S., AZIAN, M. & TARIQ MUBARAK, H. Hasil Dan Impak Penyelidikan Yang Telah Dijalankan Oleh Jawatankuasa Penyelidikan Dan Pembangunan (JTRD) Sepanjang Tempoh Rancangan Malaysia Ke-9 Dan Ke-10. Pp. 63-68 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  MOHD PARID, M., LIM, H.F., TARIQ MUBARAK, H., HUDA FARHANA,M.M., TAN, L.L. & AZMEER, M. Penilaian Ekonomi Pemuliharaan Sumber Hutan Paya Bakau Delta Kelantan. Pp. 100-112 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  NORALIZA, A., NADIAH SALMI, N., MARZALINA, M., NASHATUL ZAIMAH, N.A., NOR ASMAH, H. & TARIQ MUBARAK, H. Ujian Kualiti Biji Benih Avicennia officinalis Bagi Penyediaan Bahan Tanaman Secara Mapan. Pp. 228-233 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  HUDA FARHANA, M.M., LIM, H.F., MOHD PARID, M. & TARIQ MUBARAK, H. Kepentingan Sosio-Ekonomi Kawasan Bakau Delta Kelantan Kepada Masyarakat Tempatan. Pp. 300-307 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  LIM, H.F., HUDA FARHANA, M.M., MOHD PARID, M., TARIQ MUBARAK, H., INTAN NURUHANI, B., NORSHAKILA, Y., MOHD NASIR, H. Penanaman Bakau Dan Ru Di Semenanjung Malaysia: Impak Terhadap Sosio-Ekonomi Penduduk Tempatan. Pp. 296-299 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  TARIQ MUBARAK,H., NORAISHAH, S., MOHD. RIZUWAN, M. & AZHARIZAN, M.N. Penilaian Stok Karbon Di Hutan Paya Laut Kukup. Pp. 292-295 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  TARIQ MUBARAK, H., MOHD. NASIR, H., AZHARIZAN, M.N. & MOHD. RIZUWAN, M. Kesan Penambakan Tanah Selut Ke Atas Nyireh Batu (Xylocarpus Moluccensis) Di Sg. Hj. Dorani, Selangor. Pp. 289-291 in Yap, Y.H. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2013: Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan Pesisiran Pantai untuk Kesejahteraan Masyarakat, 11-13 Jun 2013, UMT, Kuala Terengganu. ISBN No: 978-967-0539-09-6
 • 2014
  Azharizan M.N, Mohd Izwan R., Huda Farhana M.M, Tariq Mubarak H., CONSUMER’S PERCEPTION TOWARDS CERTIFIED WOOD PRODUCT AND “GREEN PREMIUM” IN KLANG VALLEY AREA, International Journal of Research in Social Sciences (IJRSS), Vol 4, Issue 3, August 2014, ISSN: 2249-2496
 • 2013
  AZHARIZAN MN, ISMAIL P, SAMSUDIN M & TARIQ MUBARAK H. Pengenalan Kepada Rancangan Pengurusan Hutan Di Malaysia, Dewan Kosmik, Dewan Bahasa Dan Pustaka. P.P 46-47 (Oktober 2013)
 • 2013
  LIM, H.F., MOHD. NASIR, H., MOHD PARID, M., TARIQ MUBARAK, H., INTAN NURULHANI, B., HUDA FARHANA, M.M., NORSHAKILA, Y., NURSHADILLA, M. Masalah Sosio-Ekonomi dan Langkah Penyelesaian yang Berkaitan dengan Penanaman Bakau dan Ru di Semenanjung Malaysia in Azian, M., Aminah, H. & Ismail, H. Pp. 5-7. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2010. ISBN 9789675221958
 • 2013
  MOHD. NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H. Mengenalpasti tabiat percambahan tunas anak benih spesies bakau minyak dan bakau kurap untuk tujuan penghasilan dirian yang banyak in Azian, M., Aminah, H. & Ismail, H. Pp. 5-7. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2010. ISBN 9789675221958
 • 2013
  MOHD AFENDI, H., MARZALINA, M., NASHATUL ZAIMAH, I. TARIQ MUBARAK, H., ANG, K.C. & AZIAN, M. Komponen 1: Teknik penghasilan bahan tanaman spesies bakau yang mampu menampung permintaan negara in Azian, M., Aminah, H. & Ismail, H. Pp. 5-7. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2010. ISBN 9789675221958
 • 2013
  ISMAIL, H. & TARIQ MUBARAK, H. Bab 10: Pelan Pemuliharaan dan Pengurusan Bersepadu FRIM. Pp. 224-246 in Abd. Latif, M., Shamsudin, I., Ismail, P. & Nik Zanariah, N.M. FRIM Warisan Kebangsaan. ISBN 9789670622002
 • 2013
  MOHD. AFENDI, H., MARZALINA, M., TARIQ MUBARAK, H., WAN TARMEZE, W. A. Tumbuhan Pesisir Pantai: Fenologi, Penyemaian Biji Benih dan Pengutipan Benih Liar. ISBN 9789670622026
 • 2012
  AZHARIZAN, M.N., TARIQ MUBARAK, H., ISMAIL, P., RIZUWAN, M. & YANTI, A. K. Malaysian Certified Wood For World Consumption. Frim In Focus, June 2012.
 • 2012
  H. AMINAH, H. TARIQ MUBARAK & M. S. AHMAD FAUZI. 2012. Effect of Commercial Hormones and Cutting Position on Rooting of Cuttings Taken from Propagules of Rhizophora apiculata. The Malaysian Forester 75 (2): 159-164 (2012).
 • 2012
  MOHD PARID, M., LIM, H.F., HUDA FARHANA, M.M., INTAN NURULHANI, B., TARIQ MUBARAK, H., NORSHAKILA & MOHD NASIR, H. Community Awareness Towards Mangrove/ Rhu Replanting in Peninsular Malaysia (Chapter 10). Pp. 136-143 in Hamdan, O., Khali Aziz, H., Shamsudin, I. & Raja Barizan, R.S. Status of Mangroves in Peninsular Malaysia. ISBN 978967522176
 • 2012
  AZIAN, M. & TARIQ MUBARAK, H. Function and Values of Mangroves (Chapter 4). Pp. 38-47 in Hamdan, O., Khali Aziz, H., Shamsudin, I. & Raja Barizan, R.S. Status of Mangroves in Peninsular Malaysia. ISBN 9789675221767
 • 2012
  TARIQ MUBARAK, H. & AZIAN, M. Mangroves Ecosystem (Chapter 2). Pp. 12-25 in Hamdan, O., Khali Aziz, H., Shamsudin, I. & Raja Barizan, R.S. Status of Mangroves in Peninsular Malaysia. ISBN 9789675221767
 • 2011
  AZHARIZAN, MN. RIDZUWAN, M. TARIQ MUBARAK, H. SAMSUDIN, M. PERSIJILAN PENGURUSAN HUTAN, DEWAN KOSMIK, DISEMBER 2011.
 • 2011
  AZHARIZAN, MN. ISMAIL, H. TARIQ MUBARAK, H. PENSIJILAN RANTAIAN DAN PENJAGAAN PRODUK KAYU, DEWAN EKONOMI, APRIL 2011.
 • 2011
  TARIQ MUBARAK, H., AZHARIZAN, M.N., RIZUWAN, M. Pengeluaran Kayu Bersijil Dunia. PP. 42-43. Dewan Kosmik, September 2011
 • 2011
  AZHARIZAN, M.N., TARIQ MUBARAK, H., SAMSUDIN, M., RIZUWAN, M. Forest Certification In Malaysia In Frim In Focus, June 2010
 • 2011
  HUDA FARHANA MM, LIM HF, NIK AZYYATI AK, AZHARIZAN MN, NAIMAH CL, TARIQ MUBARAK H, MOHD PARID M, AZIAN M, ROHANA AR & ISMARIAH A. 2011. Laporan kajian persepsi pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) terhadap isu sampah berkaitan sampah dan kebersihan kampus FRIM - Laporan kepada Pejabat Dato’ Ketua Pengarah FRIM : Institutional Report.
 • 2011
  LIM, H.F., MOHD. NASIR, H., MOHD PARID, M., TARIQ MUBARAK, H., INTAN NURULHANI, B., HUDA FARHANA, M.M., NORSHAKILA, Y., NURSHADILLA, M. Masalah Sosio-Ekonomi dan Langkah Penyelesaian yang Berkaitan dengan Penanaman Bakau dan Ru di Semenanjung Malaysia in Aminah, H., Azian, M. Pp. 42-43. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2009. ISBN 9789675221545
 • 2011
  MOHD. NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H. Mengenalpasti tabiat percambahan tunas anak benih spesies bakau minyak dan bakau kurap untuk tujuan penghasilan dirian yang banyak in Aminah, H., Azian, M. Pp. 42-43. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2009. ISBN 9789675221545
 • 2011
  MARZALINA, M., MOHD AFENDI, H., NASHATUL ZAIMAH, I. TARIQ MUBARAK, H., ANG, K.C., AZIAN, M. Komponen 1: Teknik penghasilan bahan tanaman spesies bakau yang mampu menampung permintaan negara in Aminah, H., Azian, M. Pp. 2-10. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Bakau dan Spesies-Spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2009. ISBN 9789675221545
 • 2011
  HUDA FARHANA M.M., LIM H.F., TARIQ MUBARAK H., INTAN NURULHANI B., MOHD NASIR H., NORSHAKILA Y. & MOHD PARID M. Socio-economic impacts of mangrove replanting species on the local community at Selangor and Perlis, Malaysia. Paper presented at ISFFP 5th – 7th October 2010 in Kuala Lumpur. Proceedings of International Symposium on Forestry and Forest Products 2010: Addressing global Concerns and changing Societal Needs. K.S Gan, S, Mahmudin & M.Y. Mohd Nor (Eds). Pp 217-225. ISBN No: 978-967-5221-59-0.
 • 2011
  LIM, H.F., INTAN NURULHANI, B., MOHD NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H., HUDA FARHANA, M.M., MOHD PARID, M. & NORSHAKILA, Y. 2010. Local people response to mangrove/rhu replanting in Malaysia. Pp. 55-58 in Teng, T. T., Yusri, Y. & Fera Fizani, A.F. (Eds.). Proceeding of the Second International Conference on Environmental Research and Technology Research and Innovation towards Environmental Sustainability, Penang, Malaysia.ISBN No: 978-967-5417-79-5.
 • 2011
  AZHARIZAN, M.N ,TARIQ MUBARAK, H. ISMAIL, A.R ROHANA. The Chain-Of-Custody Certification Trend In Malaysia Since 2001 To 2009 Under The Malaysian Timber Certification Scheme. Pp. 226-230. Prosiding Seminar International Symposium on Forestry on Forestry and Forest Products 2010, 5–7 October 2010, Kuala Lumpur.
 • 2011
  NORSHAKILA, Y., INTAN NURULHANI, B., HUDA FARHANA, M.M., LIM, H.F., TARIQ MUBARAK, H., MOHD PARID, M. & MOHD NASIR, H. Penggunaan kawasan penanaman rhu. Kajian kes sebelum dan selepas penanaman di Pahang. Pp. 204-208 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2010: Kepelbagaian Hutan Pesisiran Pantai, Warisan 1Malaysia, 5–6 October 2010, Kota Kinabalu, Sabah. ISBN 9789839269857
 • 2011
  INTAN NURULHANI, B., HUDA FARHANA, M.M., NORSHAKILA, Y., LIM, H.F., TARIQ MUBARAK, H., MOHD PARID, M. & MOHD NASIR, H. Masalah sosio-ekonomi & langkah penyelesaian berkaitan penanaman bakau dan rhu di lima buah negeri di Semenanjung Malaysia. Pp. 193-197 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2010: Kepelbagaian Hutan Pesisiran Pantai, Warisan 1Malaysia, 5–6 October 2010, Kota Kinabalu, Sabah. ISBN 9789839269857
 • 2011
  AMINAH, H., TARIQ MUBARAK, H. & AHMAD FAUZI, A. S. Pengaruh hormon ke atas pengakaran keratan propagul bakau minyak (Rhizophora apiculata). Pp. 198-203 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2010: Kepelbagaian Hutan Pesisiran Pantai, Warisan 1Malaysia, 5–6 October 2010, Kota Kinabalu, Sabah. ISBN 9789839269857
 • 2011
  TARIQ MUBARAK, H., MOHD AFENDI, H., MARZALINA, M. & AZHARIZAN, M.N. Perbandingan antara teknik penyemaian biji benih dan kutipan anak liar bagi menghasilkan keperluan bahan tanaman nyireh bunga (Xylocarpus granatum). Pp. 213-216 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2010: Kepelbagaian Hutan Pesisiran Pantai, Warisan 1Malaysia, 5–6 October 2010, Kota Kinabalu, Sabah. ISBN 9789839269857
 • 2011
  LIM, H.F., HUDA FARHANA, M.M., INTAN NURULHANI, B., MOHD PARID, M., TARIQ MUBARAK, H., NORSHAKILA, Y., MOHD. NASIR, H., AHMAD FAUZI, P. Masalah Sosio-Ekonomi Penanaman Bakau dan Ru di Semenanjung Malaysia. FRIM Reports No. 94, 2011. ISSN 01289640
 • 2010
  AZHARIZAN, M.N ,AZIAN, M. & TARIQ MUBARAK, H. Chain-Of-Custody Certification In Malaysia: An Introduction (FRIM in Focus, Jun 2010)
 • 2010
  H. AMINAH & H. TARIQ MUBARAK. Komponen 1: Teknik Penghasilan Bahan Tanaman Spesies Bakau Yang Mampu Menampung Permintaan Negara in H. Mohd Afendi, M. Azian, H. Ismail. Pp. 10-11. Laporan Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Program Penanaman Pokok Bakau Dan Spesies-Spesies Yang Sesuai Di Pesisiran Pantai Negara Bagi Tahun 2008. ISBN 9789675221330
 • 2010
  NIK ADLIN N.M.S., SHAMSUDIN I, WAN TARMEZE W.A., HAMDAN H., KHAIRUL M. & TARIQ MUBARAK H. Kayu bakau (Rhizophora spp.) sebagai bahan pembuatan produk hiasan taman dan landskap. Pp. 158-160 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  HUDA FARHANA, M.M., LIM, H.F., INTAN NURULHANI, B., NORSHAKILA, Y. & TARIQ MUBARAK, H. Profil sosio-ekonomi penduduk tempatan berkaitan dengan penanaman semula spesis rhu di Pekan, Pahang. Pp. 139-145 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  LIM, H.F., INTAN NURULHANI, B., MOHD NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H., HUDA FARHANA, M.M., MOHD PARID, M., & NORSHAKILA, Y. Maklum balas masyarakat tempatan terhadap penanaman bakau dan rhu oleh kerajaan Malaysia. Pp. 103-114 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  MOHD NASIR, H., TARIQ MUBARAK, H & AB. RASIP, G. Apakah spesies bakau minyak dan bakau kurap mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan tunas dan bercabang? Pp. 213-216 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  MOHD. AFENDI, H., TARIQ MUBARAK, H., MARZALINA, M., MOHD NASIR, H. & LIM, H.F. Penanaman pokok pesisiran pantai bersama komuniti. Pp. 217-220 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  TARIQ MUBARAK, H., LIM, H.F., INTAN NURULHANI, B., MOHD NASIR, H., HUDA FARHANA, M.M. & MOHD AFENDI, H. Menggerak komuniti ke arah menangani masalah pemeliharaan pesisiran pantai: kajian kes di Sabak Bernam, Selangor. Pp. 153-157 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2010
  TARIQ MUBARAK, H., AMINAH, H., & MOHD. NASIR, H. Potensi pengakaran keratan propagul bakau minyak (Rhizophora apiculata). Pp. 161-164 in Abd. Rahman, A.R. et al. Prosiding Seminar Kebangsaan Pemuliharaan Hutan Pesisiran Pantai Negara 2009: Memulihara Pesisiran Pantai Bersama Masyarakat, 1-2 December 2009, Kuching, Sarawak. ISBN 9789839269796
 • 2009
  NORINI, H., FLETCHER, S.C., THESEIRA, G.W., SAMSUDIN, M., ISMAIL, H. & TARIQ MUBARAK, H. Contribution of FRIM on climate change issues (Chapter 5). Pp. 46–72 in Abdul Rashid, A.M. et al. (Eds.) The role of FRIM in addressing climate-change issues. FRIM Research Pamphlet No. 128. Forest Research Institute Malaysia, Kepong. ISBN 9789675221286
Get updates and an exclusive news when you sign up to our free newsletter.
Malaysia Biodiversity Information System (MyBIS)
Copyright © 2019, Ministry of Water, Land and Natural Resources (KATS). All rights reserved. DISCLAIMER - The Malaysian Government, and Ministry of Water, Land and Natural Resources (KATS) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. By entering this site, you acknowledge and agree that no portion of this site, including but not limited to names, logos, trademarks, patents, sound, graphics, charts, text, audio, video, information or images are either MyBIS property or the property permitted by third-party and shall not be used without prior written approval from the owner(s).
Best viewed using latest Mozila Firefox, Google Chrome and Internet Explorer 10 with Resolution 1024 x 768px or above. Version 2.0 / 2016